Cam Tuğla

Uygulama Teknikleri

 

 

 

     1. CAM TUĞLA DUVAR İÇİN GEREKLİ İNŞAAT BOŞLUĞU SAPTAMA

     [cam tuğla sayısı x cam tuğla boyutu] + [derz sayısı x fuga genişliği] + [beton çerçeve genişliği x2] +[(metal U profil + kayma ve genleşme derzleri ) x 2]

 

     2. UYGULAMADA KULLANILAN EL ALETLERİ


a). Duvarcı malası                                         f). Paslanmaz vida ( çapı 8 mm)
b). Su terazisi                                               g). Darbeli matkap
c). Duvarcı ipi ve çekül                                 h). Lastik çekiç (tuğlaları yerleştirmek için)
d). Sünger                                                     ı). Lastik spatula
e). Dübel ( çapı 10 mm)                                j). Çekül

 

     3. CAM TUĞLA DUVAR YAPIM TEKNİĞİ

     Cam tuğla duvarlar karşılıklı en az iki mesnede tutturulmalıdır. Sıcaklık değişimleri ile yapı hareketleri ve yükler karşısında cam tuğla duvarın sıkışarak kırılmasını önlemek için yatay ve düşey kayma ve genleşme derzlerinin işlevini engelleyebilecek uygulama ve malzemeden kaçınılmalıdır.
     Kayma ve genleşme derzlerine nemin ulaşmasını engellemek için beton çerçeve ile cam birleşimleri en az 10 mm genişlikteki elastik dolgu malzemeyle sızdırmaz hale getirilmelidir.
     Cam tuğla duvarın yanları ile üstündeki genleşme derzlerine 10-20 mm kalınlığında sert genleşme köpüğü (PVC veya poliüretan levha), kayma derzlerine ise kumlanmamış bitümlü karton yerleştirilmelidir.Yatay genleşme derzlerinde yüksek yoğunluklu sert, düşeyde ise düşük yoğunluklu daha yumuşak genleşme köpüğü kullanılmalıdır. Duvarın oturacağı tabanda yeterli taşıma gücüne sahip iki kat kumlanmamış bitümlü kartonla oluşturulmuş kayma derzi tavsiye edilmektedir.
     Yüksekliği veya uzunluğu 6.00 m' yi veya alanı 15 m2' yi aşan cam tuğla duvarlar taşıyıcı elemanlar ve/veya genleşme ve kayma derzleri ile sınırlandırılmalıdır.
Kenar ölçüleri 1.5 m' den küçük olan cam tuğla duvarlar donatısız yapılabilir, ancak bunlar 0,8 kN/m2 (yaklaşık 80 kgf/m2) rüzgar yüküne kadar dayanıklıdır.
     Donatı demirleri cam tuğlalarla temas etmemeli, paslanmayı önlemek için tercihen galvanizli demir veya çelik kullanılmalıdır; mümkün olmadığında da donatı demirleri kullanılmadan önce çimento + su şerbetine daldırılmalıdır.
     Cam tuğla duvar yapımı için şantiyede harç hazırlanabileceği gibi, istenen niteliklere uygun hazır harç da kullanılabilir.
Fuga harcı, iyi yapışma sağlanması için derzlerin priz süresi tamamlanmadan önce uygulanmalıdır.
     Cam tuğla duvarın dışa bakan yüzündeki fuga harcı prizini aldıktan sonra üzerine koruyucu ve su emmeyen bir malzeme sürülmelidir.
     Cam tuğlalar sadece lastik çekiçle hafifçe vurularak hizaya ve şakule getirilmelidir.
     Cam tuğla duvarlar kendi yükleri dışında yük almamalıdır.
     Cam tuğla duvarlar yeterli taşıma gücüne sahip, eğilme ve bükülmeye direnci yüksek taban üzerine oturtulmalıdır.
     Kiriş, hatıl ve benzeri yapı elemanları üzerine oturtulan, uzun kenarı 1.5 m' den fazla cam tuğla duvarlar için mutlaka donatı demirli (2 x 6mm) beton alt çerçeve oluşturulmalıdır.
     Cam tuğla duvarın daha da sağlam olabilmesi için çelik veya paslanmaya karşı önlem alınmış galvanizli metal U-profilli beton çerçeve tercih edilmelidir
 

     4. STANDART BİR CAM TUĞLA DUVAR UYGULAMASI
     Metal U- profille uygulama

     Metal U-profiller projede saptanan ölçülerde kesilerek dört köşesinden metal köşebentlerle kaynaklanır, vidalanır veya perçinlenir. Profil tabanlarında max. 50 cm ara ile delikler açılır.
     Metal çerçeve yatay ve düşey konumu kontrol edilerek inşaat boşluğuna yerleştirilir ve sabitlenir.
     Deliklerden darbeli matkap sokularak vidaların boyuna uygun derinlikte, 10 mm' lik delikler açılır,buralara 10 mm' lik dübeller yerleştirilerek, çerçeve 8 mm' lik paslanmaz vidalarla sabit yapı elemanlarına tutturulur.
     Metal çerçeve üzerinde tuğla ve fuga mesafeleri (190 mm tuğla + en az 10 mm fuga genişliği) yukardan aşağıya doğru işaretlenerek, duvar örülürken çekilecek yatay ipin yerleri belirlenmiş olur.
     Metal çerçevenin taban profilinin taban ve yanal iç yüzeyleri U biçiminde, 2 kat kumlanmamış bitümlü karton kayma bandıyla kaplanır.
     Metal çerçevenin yan ve üst profillerinin iç yüzeyine 10mm kalınlığında PVC veya polietilen genleşme köpüğü yerleştirildikten sonra taban ve yanal iç yüzeyleri kumlanmamış bitümlü karton kayma bandı ile kaplanır.
     Metal çerçevenin taban profili içine harç dökülür ve 6'lık iki adet donatı demiri çerçevenin içine girecek kadar uzatılır ve üzerine tekrar harç dökülerek düzlenir. Fuga ayırıcılar (spacer) yerleştirildikten sonra cam tuğlaların ilk sırası dizilir. Düşey ve yatay derzlere en az 10 mm, beton çerçeveye en az 50 mm, en çok 100 mm genişliği sağlayacak şekilde harç koyulur.
     İlk cam tuğla sırasının dizilmesinden sonra, lastik çekiçle tuğlaların üst kenarlarına hafifçe vurularak ip ile hizalanmaları sağlanır.Tuğlaların ortasındaki ek yerlerine vurmamaya dikkat etmelidir.
     Düşey derzler arasına düşey donatı demirleri yerleştirilerek duvar örülmesine devam edilir.
     Yatay donatı demirleri, özel uygulamaların dışında, her üç cam tuğla sırasında ikişer ve demirler arasındaki mesafe 500 mm' yi aşmayacak şekilde; düşey donatı demirleri ise, her düşey derze birer tane olmak üzere döşenmelidir.Yapı dış yüzündeki uygulamalarda demirler dışardan 20mm, yapı içindeki uygulamalarda 15mm mesafede olmalı, harcın demiri tamamen örtmesine ve demirlerin hiçbir şekilde cam tuğlalara temas etmeyecek şekilde, tuğladan 5 mm mesafede olmasına dikkat edilmelidir.
     Metal U-profil içine dökülecek harç,bir ölçü Portland çimento,üç ölçü kum (4 mm çapında elenmiş ve yıkanmış),karışımı işlemeye yetecek kadar su ile hazırlanır. Suyun miktarı harcı nemli toprak kıvamında ıslatacak şekilde ayarlanmalıdır.Harç avuç içine alınıp sıkıştırıldığında dağılırsa fazla kuru, şeklini kaybederse fazla ıslak demektir. Harcın yumuşaklığını sağlamak için kullanılan sönmüş kireç veya tras ile, soğuk ve ağır hava şartlarında prizi hızlandırıcı beton katkı maddeleri çimentonun ağırlığının %20'sini aşmamalıdır.Harcın içine "dondan koruyucu malzeme" ilave edilmemelidir. Aşırı soğuk (+50C'dan düşük) ve aşırı sıcakta duvar yapımından kaçınılmalıdır.
     Duvar örülürken cam tuğlaların arasındaki 10 mm mesafenin düzgünlüğü için fuga ayırıcılar kullanılabilir. Fuga dolgu harcı, bir ölçü beyaz Portland çimento, üç ölçü kum (1 mm çapında elenmiş ve yıkanmış),su ile hazırlanarak duvar yapımının bitmesinden 24 saat sonra uygulamasına başlanır.
     Duvar örülürken fuga derinliğinin en az 10 mm olmasına dikkat edilmelidir. Fuga ayırıcıların kulakçıkları fuga dolgusu yapılmadan önce koparılmalıdır. Fugalarda beyaz çimento harcı kullanılacaksa, özel katkı maddeleri yardımıyla hızlı kuruması önlenmelidir.Fugalarda hazır mastik dolgu malzemeleri de kullanılabilir.
     Fuga dolgu harcı, fuga demiri veya lastik spatula yardımıyla uygulanır.Fuga dolgusunun yapılmasından sonra tuğlalar nemli bir süngerle silinip kuru bezle parlatılır. Fuga dolguları tamamen kuruduktan sonra, fuga yüzeyleri hava şartlarına karşı koruma sağlayan silikon veya benzeri yalıtıcılarla korunur.