Float Düz Cam
 

 

       ŞİŞECAM tarafından üretilen "Float cam", mimari amaçlarla cam kullanımında temel üründür. Float cam, cam eriyiğinin erimiş kalay üzerinde yüzdürülmesi (floating) suretiyle üretilir. Bu proses camın iki yüzünün birbirine paralel ve hatasız olmasını sağlar ve  T.S. 10288 standardında gerçekleşir.
     Sert şeffaf ve organik maddelerle çözünmeyen cam; %56 silis kumu, %18 soda, %26 dolomit, feldspat, kalker ve sülfat gibi yardımcı malzemelerin 2050 0C de eritilip, 1550 0C de sıvı kalayın üzerinde yüzdürülmesi ile kalınlık be boyut kazandırılarak üretimi gerçekleştirilir. Firmamız; Şişecam' ın düz cam yetkili satıcı bayisi olarak, Şişecam ürünlerinin nihai tüketiciye ulaşması için gayret ve çaba içerisindedir.

     Başlıca düzcam ürünleri arasında; 2,3,4,5,6,8,10,12 mm float renksiz ve renkli  düz camlar gelmektedir. Bu camlar ikincil işlemlere tabi tutularak değişik özelliklerde düz cam ürünleride üretilmektedir.