Ürünler ve Özellikleri
 

 

     Doğanın silis kumu, soda ve ısıyla oluşturduğu cam, ilk keşfinden bu güne kadar insanların hep ilgisini çekmiş ve onları araştırmaya zorlamıştır. Su gibi saydam olabilen bu katı maddeyi ev ve süs eşyası yapımında kullanan uygarlıklarla, dışarı ve içeriyi ışık ve görüntü unsurlarıyla birleştirmeye çalışan mimar ve yapımcıların elinde cam, önemli bir tasarım ve anlatım aracı olmuştur.

 

 

     Romalı tarihçi Pliny' e göre, Finikeli denizciler İÖ. 5000 yılında camı tesadüfen keşfettiler. Anadolu' nun güney kıyılarında bir yerde kumsalda yemek pişirmek amacı ile ateş yakan denizciler, kaplarını ateşin üzerine oturtmak için taş bulamayınca gemilerinde yük olarak taşıdıkları soda bloklarını kullandılar. Ertesi sabah kalktıklarında küller arasında parlayan saydam cam kristallerini gördüler.

     Tarih boyunca, önce Mısır e Mezopotamya, daha sonra Roma ve Bizans' ta üretilen cam, Orta Asya, Anadolu ve Avrupa da yaygın olarak üretildi. önceleri kap kacak ve süs eşyası yapımında kullanılan cam, daha sonraları yapıların pencerelerinde kullanılmaya başlandı.

     17. ve 18. yüzyıllarda düzcam, üfleme tekniği ile üretilen cam silindirlerin üfleme çubuğundan kurtarıldıktan sonra boylamasına kesilmesi ile elde ediliyordu. Bu yöntem 19. yüzyılda basınçlı hava ve cam silindirin yeniden ısıtılarak düzleştirilmesi ile geliştirilmiş; yüzey parlatma teknikleri sırasıyla su, buhar ve elektrik gücüyle kolaylaştırılmış; 19. yüzyılın sonlarında geliştirilen çekme cem teknikleri ile de yaygınlaşmış ve ucuzlamıştır. Ancak 1960' larda keşfedilen "float" (yüzdürme) tekniği, cam üretiminde gerçek bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek bir devrim oluşturmuştur. Kalay eriği üzerinde yüzdürülen cam hamurunun kalaydan önce katılaşmasıyla oluşan kusursuz, pürüzsüz ve paralel yüzeyli float cam, ikincil işlemler için de mükemmel bir altyapı oluşturmuştur.

     Büyük önder Atatürk' ün Türkiye İş Bankası' na 1934' te verdiği "cam sanayiini kurmak ve geliştirmek" direktifi ile yola çıkan ŞİŞECAM, Türkiye' deki cam sanayiinin en büyüğü ve öncüsüdür. Şirketin kurulmasından hemen sonra, 25 Kasım 1935' te üretime geçen ilk fabrika, cam ev eşyası ve cam kap üreten, el üretimi ağırlıklı Paşabahçe' dir.

     1961 yılında kurulan Çayırova Cam Fabrikası çekme yöntemiyle Türkiye' nin ilk pencere camını üretmeye başlamıştır. Trakya Cam Sanayii A.Ş.' nin kurulmasıyla 1981' de başlayan float üretimi ve buna paralel geliştirilen ikincil işlemlerle ŞİŞECAM; Mimari, Otomotiv, Endüstriyel,ve Sera camları kapsamında Türkiye ihtiyacının tamamına yakınını karşılayabilen ve üretimin yaklaşık %40' ını da yurt dışına ihraç edebilen bir kuruluş haline gelmiştir.

 TEMEL CAM TÜRLERİ

 

     MİMARİ CAM: Yapı içi, yapı çevresi ve kentsel ortamlarda diğer mimari elemanlarla birlikte kullanılan cam, camlı ünite, camlama elemanları ve sistemlerinin üretim, işleme ve montajını kapsayan faaliyetler bütünüdür.

 
     ÇEVRE KONTROL CAMLARI: Yağmur, rüzgar, toz gibi atmosfer koşullarının yanısıra ışık, güneş radyasyon ısısı, ısı, gürültü, görüntü gibi dış etkenler açısından yapının içi ile dışı arasındaki ilişkileri düzenleyen cam ve camlı ünitelerdir.

 
     İKLİM KONTROL CAMLARI/KAPLAMALARI: Çevre kontrol camlarının bir alt başlığı ve; "güneş" ve "ısı" kontrol önlemleri ile "çok amaçlı" önlemlerden herhangi birini veya tümünü kapsayan bir üst başlıktır.

 
     GÜNEŞ KONTROL CAMLARI/KAPLAMALARI: İçeri giren güneş enerjisini denetleyerek iç mekanları daha konforlu hale getiren ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlayan cam veya kaplamalardır.


     ISI KONTROL CAMLARI/KAPLAMALARI: İletim (kondüksiyon) ve taşınım ( konveksiyon) ısısının geçişini engelleyen yalıtım "ara boşluğu" ve/veya uzak bölge enfraruj ışınım (radyasyon) ısısının geçişini engelleyen Low-E kaplamalar yardımıyla iç mekanlarda konfor ve ısıtma giderlerinden de tasarruf sağlayan camlı üniteler veya kaplamalardır.

 
     ÇOK AMAÇLI CAMLAR/KAPLAMALAR: Hem güneş kontrol hem de iklim kontrol özelliklerini bir arada bulunduran camlama kombinasyonları ve/veya yumuşak kaplamalardır.

 
     HARMANDAN RENKLİ CAMLAR: Float prosesi sırasında cam hamuruna renk verici maddeler karıştırılarak elde edilen güneş kontrol camlarıdır. HELIO füme, HELIO bronz ve HELIO yeşil harmandan renkli ŞİŞECAM ürünleridir.

 
     HAT ÜSTÜ KAPLAMALAR: Float prosesi sırasında ve cam float hattını terk etmeden önce gerçekleştirilen yüzey kaplamalarıdır. Kaplama işlemi "sıcak" ortamda gerçekleştiği için bu kaplamalara "pirolitik" de denmektedir. Gerekli durumlarda, temperleme işlemi kaplama sonrasında yapılabilmektedir.

 
     HAT DIŞI KAPLAMALAR: Float hattını terk edip stoğa alınan cam üzerine başka bir tesiste yapılan kaplamalardır. Gerekli durumlarda, temperleme işlemi kaplama öncesinde yapılabilmektedir.

 
     SERT KAPLAMALAR: Çizilme, aşınma ve rutubete karşı dayanıklı hat üstü veya hat dışı kaplamalardır. Sert kaplamalı camlar yapılarda tekcam olarak kullanılabilir. Yalıtım camı üretimi sırasında da "kenar sıyırma" işlemine ihtiyaç göstermezler.

 
     YUMUŞAK KAPLAMALAR: Çizilme, aşınma ve rutubete karşı dayanıksız, ancak performans değerleri daha yüksek olan hat dışı kaplamalı camlardır. Yumuşak kaplamalı camlar yapılarda ancak yalıtım camı bünyesinde kullanılabilir. Yalıtım camı üretimi sırasında "kenar sıyırma" işlemine ihtiyaç vardır.